Үйлчилгээ

Үйлчилгээ

Одоогийн эсвэл боломжит борлуулагчдаас саналыг хүлээж авахад хэр хугацаа шаардагдах вэ?

Шинхай ихэвчлэн 24 цагийн дотор саналыг гаргадаг.

Одоогийн эсвэл боломжит борлуулагчдаас зураг авахад хэр хугацаа шаардагдах вэ?

Шинхай ихэвчлэн 24 цагийн дотор зураг гаргадаг.

Танай боломжит болон одоогийн борлуулагчдаас цаг тухайд нь хүргэлтийн хувь хэд вэ?

Цаг хугацаанд нь хүргэх захиалгын хувь 90% -иас дээш байна.

Танай одоогийн борлуулагчид үйлдвэрлэж буй захиалгад зураг өгч чадах уу?

Шинхай нь үйлчлүүлэгчид шаардлагатай үед үйлдвэрлэлийн зургийг өгөх боломжтой.