Семинарын аялал

Үйлдвэр

Семинар

数控生产线
CNC өрөмдөх, өрөмдөх
CNC токарь 3
Том босоо токарь
Жижиг хэмжээтэй боловсруулахад зориулсан хөөс
4м босоо токарь
тоосгүй цех
УГСРАХ ЦЕХ 2
семинар-12
УГСРАЛТ 3
Туршилтын семинар
УСНЫ ТУРШИЛТ
ХИЙГЭЭР ХАМГААЛСАН ГАГНГАН
семинар-17
УДААН БУДАХ
семинар-20
семинар-19
семинар-34
семинар-16
семинар-22